Kręgozmyk

Jest to schorzenie, do którego dochodzi najczęściej wskutek przerwania ciągłości łuku u podstawy górnego wyrostka stawowego. Mimo tego nie istnieje jednolity pogląd odnośnie etiologii omawianego problemu. Wielu specjalistów uważa, że do kręgozmyku dochodzi w konsekwencji nieprawidłowego zrastania się punktów kostnienia kręgu. Rozpoznanie kręgozmyku jest proste.

Zazwyczaj wiele można ustalić już na podstawie szczegółowego wywiadu oraz testów funkcjonalnych. Jednak pełne rozpoznanie ustala się na podstawie badania RTG wykonanego w projekcji bocznej, przednio-tylnej i skośnej. Ze względu na stopień przemieszczenia kręgów wyróżniamy 4 stopnie kręgozmyku:

  • I – przemieszczenie o 1/4 szerokości trzonu;
  • II – przemieszczenie o połowę trzonu;
  • III – przemieszczenie o 3/4 trzonu;
  • IV – całkowite przemieszczenie trzonów względem siebie.

Na tej podstawie ustala się optymalne leczenie. Zazwyczaj stopień I i II leczy się zachowawczo z dobrym rezultatem, zaś stopień III i IV jest wskazaniem do rozważenia operacji.

Inne dolegliwości