PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest techniką terapeutyczną stosowaną w fizjoterapii i rehabilitacji, która wykorzystuje skoordynowane ruchy mięśniowe i bodźce proprioceptywne w celu poprawy funkcji mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu i poprawy kontroli nerwowo-mięśniowej. Jest to dynamiczna i interaktywna metoda, która wykorzystuje bodźce sensoryczne do wpływania na układ nerwowy i mięśniowy pacjenta.

Główne cele metody PNF to poprawa siły mięśniowej, koordynacji, równowagi, elastyczności i funkcji ruchowych. Techniki PNF wykorzystują specjalne wzorce ruchowe, które angażują grupy mięśniowe w kontrolowane i skoordynowane kontrakcje. Te wzorce ruchowe obejmują spiralny, diagonalny i skrętny ruch, których celem jest stymulacja i aktywacja różnych grup mięśniowych.

Metoda PNF jest szeroko stosowana w rehabilitacji osób po urazach, operacjach, w dysfunkcjach neurologicznych, a także w treningu sportowym. Może być stosowana zarówno u dzieci, dorosłych jak i osób starszych. Przykładowe przykłady zastosowania metody PNF to rehabilitacja po udarze, pourazowych uszkodzeniach nerwów obwodowych, dysfunkcjach stawów, wadach postawy, a także w treningu sportowym w celu poprawy wydolności i osiągnięcia lepszych rezultatów

Usługę realizujemy w Olkuszu oraz Krakowie

Koszt usługi: 130 zł

Pierwsza wizyta konsultacyjna 170 zł. W cenę wliczona diagnoza + terapia.

Może Cię zainteresować