Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa to proces terapeutyczny, który ma na celu przywrócenie funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych osób doznających urazów lub obrażeń ciała. Dotyczy zarówno urazów nagłych, takich jak wypadki samochodowe, upadki, urazy sportowe, jak i urazów wynikających z przewlekłych schorzeń, takich jak pourazowe uszkodzenia mózgu czy urazy rdzenia kręgowego.
W procesie rehabilitacji pourazowej istotna jest indywidualizacja programu terapeutycznego, uwzględniająca specyficzne potrzeby i cele pacjenta. Każdy przypadek jest unikalny, dlatego terapeuci starają się dostosować metody i techniki tak, aby jak najskuteczniej wspierać powrót pacjenta do pełnej sprawności i jakości życia.

Usługę realizujemy w Olkuszu oraz Krakowie

Koszt usługi: 130zł

Pierwsza wizyta konsultacyjna 170 zł. W cenę wliczona diagnoza + terapia.

Może Cię zainteresować