Konsultacja fizjoterapeutyczna (wizyta i diagnoza + terapia)

Konsultacja fizjoterapeutyczna to spotkanie między pacjentem a fizjoterapeutą, które ma na celu ocenę, diagnozę i zaplanowanie dalszego postępowania w zakresie rehabilitacji. Podczas konsultacji fizjoterapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, w którym dowiaduje się o występujących dolegliwościach, historii choroby, ewentualnych urazach czy operacjach, a także o poziomie aktywności fizycznej i stylu życia. Istotnym elementem konsultacji jest tzw. „oglądanie”, czyli analiza takich czynników jak chód, postawa ciała, pozycja siedząca jaką przyjmuje osoba badana, a także ustawienie poszczególnych części ciała względem siebie i wiele innych. Jest to ważna część badania, gdyż pozwala stwierdzić potencjalne zaburzenia w organizmie. Następnie fizjoterapeuta przeprowadza badanie fizykalne, oceniając funkcje i ruchomość oszczególnych części ciała, wykrywając ewentualne ograniczenia ruchowe, osłabienia mięśni czy dysbalans mięśniowy. Na podstawie zebranych informacji fizjoterapeuta formułuje diagnozę oraz planuje indywidualny program terapeutyczny.

Wykonywany już w trakcie I wizyty, który może obejmować różnego rodzaju techniki manualne, masaż, trening medyczny elektroterapię, ultradźwięki czy inne metody mające na celu poprawę funkcji i zmniejszenie dolegliwości pacjenta.

Konsultacja fizjoterapeutyczna jest ważnym etapem w procesie rehabilitacji i może być prowadzona zarówno w przypadku problemów ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, jak i w celu zapobiegania urazom czy poprawy ogólnej sprawności fizycznej. W trakcie konsultacji fizjoterapeuta może również udzielić pacjentowi wskazówek dotyczących samopomocy i ćwiczeń, które pacjent będzie mógł kontynuować w domu w celu utrzymania efektów terapii.

Usługę realizujemy w Olkuszu oraz Krakowie

Koszt usługi: 170 zł

Może Cię zainteresować