Rehabilitacja przed- i pooperacyjna

Fizjoterapia przed- i pooperacyjna jest istotną częścią procesu leczenia, która ma na celu przygotowanie pacjenta do operacji oraz wspomaganie jego rehabilitacji po zabiegu.

● Przedoperacyjna fizjoterapia koncentruje się na optymalizacji stanu zdrowia i funkcji pacjenta przed planowanym zabiegiem. Celem jest zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchu, redukcja bólu i obrzęków, a także edukacja pacjenta w zakresie technik oddechowych i mobilizacji. Poprzez wzmocnienie mięśni i poprawę kondycji fizycznej, pacjent może lepiej tolerować operację oraz szybciej wrócić do pełnej sprawności po zabiegu.
● Pooperacyjna fizjoterapia rozpoczyna się zaraz po operacji w celu optymalizacji procesu gojenia, przywrócenia funkcji i zapobieżenia powikłaniom. Terapeuta dostosowuje program rehabilitacyjny do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając rodzaj operacji, ogólny stan zdrowia i specyficzne cele terapeutyczne. Fizjoterapia pooperacyjna ma na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności pacjentowi, zwiększenie zakresu ruchu, poprawę siły mięśniowej, redukcję bólu i obrzęków oraz przyśpieszenie procesu gojenia.

Usługę realizujemy w Olkuszu oraz Krakowie

Koszt usługi: 130zł

Pierwsza wizyta konsultacyjna 170 zł. W cenę wliczona diagnoza + terapia.

Może Cię zainteresować