Zamrożony bark

Zamrożony bark, znany również jako zapalenie torebki stawowej barku lub zespół zamrożonego barku, jest stanem, w którym ruchomość stawu barkowego jest ograniczona z powodu zapalenia i zesztywnienia torebki stawowej. Objawia się bólem, sztywnością, trudnościami w podnoszeniu ramienia i wykonywaniu codziennych czynności. Fizjoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu zmrożonego barku, pomagając w złagodzeniu bólu, przywracaniu ruchomości i poprawie funkcji.

W trakcie terapii stosuje się takie techniki jak:

Terapię manualną, kinezyterapię, fizykoterapię, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające oraz techniki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Każda z tych technik ma inne zastosowanie, natomiast odpowiednio dobrane znacznie wpływają na proces powrotu do sprawności.

Inne dolegliwości